Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Partner nieruchomości
en pl de
Nieruchomści wynajemNieruchomości DzierżoniówNieruchomości grunt
Historia

Dzierżoniów leży w województwie dolnośląskim u stóp atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie Gór Sowich.
Cechują się one bogactwem minerałów, unikatowymi elementami fauny i flory oraz nierozwikłanymi tajemnicami podziemi z czasów II wojny światowej. Na północ od miasta wznosi się Góra Ślęża (zwana śląskim Olimpem) będąca w przeszłości miejscem obrzędów religijnych wielu kultur.

Dzierżoniów zalicza się do miast o średniej wielkości. Zamieszkuje tu 35,5 tyś mieszkańców. Początki grodu to XIII wiek, a znajdują się tu pamiątki po okresie panowania Piastów, władców czeskich, rodu Habsburgów czy wreszcie narodów niemieckiego i polskiego. Pierwsze ślady pisane o Dzierżoniowie pojawiają się na kartach dokumentów z lat 50-tych XIIIw. Wtedy między innymi wzmiankowany jest kościół św. Jerzego. Do końca XIII stulecia miasto urasta do rangi centrum gospodarczo-administracyjnego dla całej okolicy.

Na początku swych dziejów Dzierżoniów podporządkowany jest książętom wrocławskim, by wreszcie stać się jednym z czołowych ośrodków Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Stworzony wtedy układ urbanistyczny z obszernym rynkiem, ratuszem oraz drogami wychodzącymi ze środków każdej pierzei widoczny jest do dziś. Wiek XIV to stopniowe uzależnianie się Śląska od Korony Czeskiej. Przejście Księstwa Świdnicko-Jaworskiego pod rządy Pragi następuje w 1392 roku. Kolejne stulecie mija pod znakiem husyckiej rewolty, w wyniku której miasto, podobnie jak i cały region, pustoszone jest przez przemarsze zbrojnych band oraz epidemie. W 1526 roku Królestwo Czeskie, z nim Dzierżoniów, przechodzi pod panowanie Habsburgów. W wieku XVI następuje rozwój handlu i rzemiosła oraz produkcja płótna i innych tkanin. Druga połowa tegoż stulecia oraz początek wieku XVII nazywane są nawet niekiedy „złotym wiekiem” miasta. Pomyślny okres kończy się w 1618 roku wraz z początkiem wyniszczającej Wojny Trzydziestoletniej. Kolejne 100 lat to czas względnego spokoju, przerwany wybuchem Wojen Śląskich (1740-1763). W ich wyniku Dzierżoniów, jak i większość Śląska, włączony zostaje do Prus. Dokonane zostają zmiany ustrojowe i administracyjne.

W latach 1816-1820 miasto staje się stolicą jednej z czterech rejencji prowincji śląskiej. W czasie panowania pruskiego Dzierżoniów zapisuje się na kartach europejskiej historii. W 1790 roku w Dzierżoniowie goszczą dyplomaci Prus, Austrii, Holandii, Anglii i Rzeczpospolitej. W trakcie drugiego spotkania w 1813 roku pojawiają się na ziemi dzierżoniowskiej koronowane głowy: król pruski Fryderyk Wilhelm III oraz car Aleksander I. W 1800 roku Dzierżoniów odwiedza też John Quincy Adams – poseł Stanów Zjednoczonych, późniejszy szósty prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wiek XIX – miasto wraz z regionem staje się centrum śląskiej produkcji włókienniczej. W połowie wieku w wyniku kryzysu w tej branży u wrót miasta dochodzi do ostrych wystąpień robotników, które zapisano w historii jako Bunt Tkaczy Śląskich. Czerwcowe wydarzenia 1848 roku uwiecznione zostają później w dramacie noblisty Gerharda Hauptmanna. W XIX stuleciu miasto dokonuje szeregu inwestycji komunalnych, powstaje wiele obiektów użyteczności publicznej i budynków prywatnych. W 1855 roku dociera tu linia kolejowa ze Świdnicy, a na przełomie XIX i XX wieku powstaje lokalna kolej sowiogórska łącząca Dzierżoniów z pobliskimi miastami.

Na początku XX wieku Dzierżoniów jest szóstym co do wielkości miastem na Śląsku, dzięki włączeniu w jego granice miejscowości o nazwie Ernsdorf (obecnie Dzierżoniów Dolny). Wiek ten to także dwie wojny światowe. W 1945 roku Dzierżoniów znajduje się na tzw. ziemiach odzyskanych włączonych do państwa polskiego. W dziedzinie gospodarki w mieście rozwija się przemysł włókienniczy i elektromechaniczny, a Zakłady Radiowe „Diora” słyną ze swoich wyrobów, zarówno w kraju jak i za granicą. W wyniku zmian administracyjnych w 1975 roku Dzierżoniów wchodzi w skład województwa wałbrzyskiego. W 1989 roku zmiany ustrojowe prowadzą do powołania samorządu gminnego dysponującego samodzielnością prawną. Przemiany gospodarcze lat 90. powodują upadek dużych przedsiębiorstw.

Obecnie w strukturze przemysłowej miasta dominują przedsiębiorstwa małe i średnie. Za Program Kompleksowej Rewitalizacji Starego Miasta Dzierżoniów otrzymał tytuł „Miasto 2000”. Miasto to także pięknie oświetlone ulice, osiedla, parki i skwery. W 1999 roku Dzierżoniów znalazł się na trzeciej pozycji wśród najlepiej oświetlonych gmin w Polsce. W dziedzinie oświaty urząd realizuje program Samorządowej Szkoły Środowiskowej obejmujący m.in. dofinansowanie zająć pozalekcyjnych, nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów. Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta ma istnienie od 1997 roku podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Stwarza ona korzystne i atrakcyjne warunki dla inwestorów. Małym i średnim firmom proponuje się pakiet ulg i preferencji dla przedsięwzięć gospodarczych. Poza tym w mieście opracowano i wdraża się w życie Wieloletni Plan Inwestycyjny, będący doskonałym narzędziem przy aplikowaniu po środki unijne. W rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” Dzierżoniów dwukrotnie otrzymał najwyższe wyróżnienienia, a w 2003 roku otrzymał tytuł „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. Atutem miasta i niewątpliwie najważniejszym jego osiągnięciem jest uzyskanie przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 1999 roku, jako pierwsza w Polsce jednostka administracji publicznej, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością PN-ISO 9002:1996 oraz w 2003 roku – PN-ISO 9001:2001. W 2004 roku Urząd Miasta zostaje wyróżniony kolejnymi nagrodami: „Lider Zarządzania w Samorządzie Gminnym” a także Europejską Nagrodą Jakości EFQM.

Patronami miasta są Św. Jerzy i Jan Dzierżon. Św. Jerzy żył na przełomie III – IV w. Służył w wojsku cesarza rzymskiego Dioklecjona. Gdy cesarz rozpoczął okrutne prześladowania chrześcijan wystąpił przeciwko niemu wyznając wiarę w Chrystusa, w wyniku czego cesarz skazał go na straszne męczarnie, w wyniku których zmarł 24 kwietnia 303r. W tradycji kościelnej przedstawiany jest jako rycerz na koniu, walczący zwycięsko ze smokiem, stąd też uważany jest za patrona żołnierzy. Jan Dzierżoń – drugi patron miasta. Wielki pszczelarzem i uczony żyjącym w latach 1811 –1906. organizator kółek pszczelarskich na Śląsku, połączonych później w Towarzystwo Pszczelarskie. Do historii przeszedł jako odkrywca teorii dzieworództwa pszczół.

Od piętnastu lat Dzierżoniów prowadzi międzynarodową współpracę z niemieckim Bischofsheim. W 1999 roku podpisaniem umowy partnerskiej sformalizowana została także współpraca z czeskim miastem LANŠKROUN. W mieście odbywają się masowe imprezy kulturalne. Największe to: DNI DZIERŻONIOWA, DZIERŻONIOWSKIE PREZENTACJE GOSPODARCZE, POEZJA NA MURACH oraz MIODOBRANIE. W Dzierżoniowie prężnie działa Ośrodek Kultury, wyróżniany nagrodami w skali ogólnopolskiej, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowujący imprezy o międzynarodowej randze.

Źródło: www.dzierzoniow.pl
BIURO

NIERUCHOMOSCI

PARTNER

Dzierzoniów

ZAPRASZAMY
ul. Klasztorna 6/1

tel. 074 831-07-40
fax. 074 831-07-40

Arkadiusz Kozlowski kom. 888-020-718

Status Gadu-Gadu 2928429

e-mail: biuro

Godziny otwarcia:
Poniedzialek - Piatek:
8.30 - 17.00
Sobota:
8.00 - 14.00


Mieszkania

Odwiedziny:

Dzis: 11
W tym miesiacu: 2213
Ogólnie: 899644