Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Partner nieruchomości
en pl de
Nieruchomści wynajemNieruchomości DzierżoniówNieruchomości grunt
Zakony średniowiecznego miasta Dzierżoniów

W sredniowiecznym Reichenbachu (obecnie Dzierzoniowie) mialy swoje placówki trzy zakony rycerskie:

Augustianie-eremici

Augustianie-eremici herb
W początkach XIV w. augustianie-eremici zostali również sprowadzeni do Dzierżoniowa. Ich fundatorem był prawdopodobnie Bolko I, książę świdnicko - jaworski. Za jego panowania powstały m.in. klasztory cystersów w Krzeszowie i klarysek w Strzelinie. Klasztor był miejscem modlitwy za swego dobroczyńcę, skupiał on również wokół siebie rodziny osób doń występujących i związanych z nimi ekonomicznie. Jeśli zakon zajmował się kaznodziejstwem, to mógł również odgrywać doskonałą rolę propagatorską na rzecz swego fundatora. Z tych zapewne powodów Bolko I lokował nowe klasztory na terenach przygranicznych (Dzierżoniów), lub świeżo pozyskanych (Strzelin). Stanowiły one swego rodzaju sakralne zabezpieczenie granic. Nie jest wiadome z całą pewnością, kiedy augustianie-eremici pojawili się w Dzierżoniowie. W 1329 roku wśród świadków na dokumencie wystawionym dla innego dzierżoniowskiego zakonu, bożogrobców, występuje Mikołaj, przeor miejscowych augustianów. W falsyfikacie datowanym na rok 1300 jest mowa o zakonie medykanckim, co mogłoby sugerować, że klasztor powstał przed tym rokiem. Nie można tego jednak z całą pewnością udowodnić. Z drugiej strony potomek Bolka I (zmarł w 1301 roku), Bolko II sprowadził do Dzierżoniowa joannitów, a mało prawdopodobne jest, żeby w tym samym mieście i w tym samym okresie fundował dwa klasztory. Na początku XIV w. augustianie-eremici wznieśli w Dzierżoniowie kościół i klasztor stanowiące jedną bryłę. Świątynia otrzymała wezwanie św. Marka Ewangelisty. W pierwszym wieku istnienia zakon cieszył się dużym poparciem miejscowego rycerstwa, od którego poszukiwał jałmużny i nieruchomości, czasami nawet o znacznej wartości np. folwarki w Piławie (1387 i 1394). Było to zgodne z prawem do przyjmowania zapisów nadanym eremitom przez papieża Bonifacego VIII, które potwierdził Ludwik IV Bawarski w 1339 roku. W XIV i XV w. klasztor był już stałym elementem topografii miasta – mówiło się nawet o dzielnicy braci żebrzących (platea medicancium).

Bożogrobcy

Bozogrobcy
W Dzierżoniowie bożogrobcy osiedlili się na przełomie XIII i XIV w. Dokument z 1331 roku mówi o tym, że biskup wrocławski Tomasz II Zaremba ufundował przed murami miasta szpital. Miało to miejsce w obecności Bernarda, księcia lwóweckiego, a fundusze pochodziły częściowo z zapisu księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, który przeznaczył na ten cel czynsz ze wsi Piława. Fundacja miała więc miejsce w okresie pomiędzy objęciem władzy Bernarda w 1281 roku, a śmiercią Henryka Probusa w 1290 roku. W latach 1292-1301 biskup Jan III Romka sprowadził do Dzierżoniowa miechowitów, którzy otrzymali przed Bramą Ząbkowicką rozległą parcelę, na której wznieśli kościół pw. Świętego Grobu św. Barbary (pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1289 roku), oraz zabudowania klasztorne. Patronka kościoła była również mocno związana z zakonami rycerskimi. Chroniła od nagłej śmierci bez sakramentów. Jej kult był szczególnie żywy w zakonie krzyżackim.

Joannici

Joannici
Dzierżoniów był jedną, z ostatnich placówek joannitów na Śląsku. Osadził ich tutaj Bolko II Mały, przekazując im w 1338 roku prawo patronatu nad kościołem parafialnym pw. św. Jerzego. Zakonnicy przybyli do Dzierżoniowa z największego śląskiego konwentu w Strzegomiu. Utrzymywali oni ożywione kontakty, zwłaszcza gospodarze, z miejscowym rycerstwem i mieszczanami, o czym świadczą transakcje kupna-sprzedaży dochodów. Po objęciu placówki, joannici przystąpili do rozbudowy powierzonego im kościoła parafialnego. Podniesiono wówczas wysokość nawy głównej. Działalność zakonników była kontrolowana i w części finansowana przez władze miejskie, dlatego dzierżoniowska fara, podobnie jak inne kościoły joannickie, nie miała własnego oryginalnego kształtu. a została wzniesiona w stylu typowym dla ówczesnych kościołów śląskich.
BIURO

NIERUCHOMOSCI

PARTNER

Dzierzoniów

ZAPRASZAMY
ul. Klasztorna 6/1

tel. 074 831-07-40
fax. 074 831-07-40

Arkadiusz Kozlowski kom. 888-020-718

Status Gadu-Gadu 2928429

e-mail: biuro

Godziny otwarcia:
Poniedzialek - Piatek:
8.30 - 17.00
Sobota:
8.00 - 14.00


Mieszkania

Odwiedziny:

Dzis: 23
W tym miesiacu: 2225
Ogólnie: 899656